Aj keď spôsob spracovania a druhy čaju sa veľakrát medzi jednotlivými oblasťami sveta značne líšia, výrobný proces vždy obsahuje štyri základné kroky – vädnutie, zvinovanie, fermentáciu a sušenie. Pri tradičnej “ortodoxnej” metóde (dodnes používanej v Číne, niektorých častiach Indie a Srí Lanky, v Indonézii a ďalších krajinách), kedy vznikajú väčšie úlomky, sa lístky nechajú rozložené zvädnúť, pokiaľ nie sú dostatočne ohybné, aby sa dali zvinúť. pri zvinovaní sa bunky v listoch narušia, čím sa začnú uvoľňovať chemické látky, ktoré dodávajú výslednú farbu a chuť. V ďalšom stupni spracovania sa rozložia po vlhkom, chladnom prostredí na 1-2 hodiny. Pritom sa odkysličujú, čiže fermentujú a menia farbu zo zelenej na červeno-čiernu. Fermentácia sa končí vystavením listov prúdu horúceho vzduchu v sušiacej peci. V tejto fáze listy černejú a získavajú zreteľnú, typicky čajovú vôňu.

Title

Go to Top